Vì sao phải học tốt tiếng Anh chuyên ngành viễn thông