fbpx

QTS – Tập đoàn FPT: Hợp tác đào tạo tiếng Anh chuẩn quốc tế cho nhà quản lý và nhân sự cấp cao