QTS English Hỗ Trợ Học Viên, Trao Cơ Hội Học Tập Trong Mùa Dịch Covid