NGÀNH LẬP TRÌNH VIÊN CÓ CẦN HỌC VÀ GIỎI TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH?