Giao dịch đơn giản hơn với mẫu những câu tiếng Anh thông dụng