Chương trình Hỗ trợ tài chính – Đầu tư giáo dục cho tương lai: QTS Australia cùng MSB “xoá bỏ” rào cản tài chính đưa học viên Việt vươn tầm quốc tế