Các Giáo Sư Australia đồng hành cùng học sinh – sinh viên Việt Nam trong mùa đại dịch.