fbpx

Buổi Gặp Mặt Và Trao Đổi Giữa Ban Lãnh Đạo Tổ Chức Giáo Dục QTS Australia Và Ban Giám Hiệu Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Nội Về Việc Hỗ Trợ Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Y Tế Chất Lượng