Ban Lãnh Đạo Tổ Chức Giáo Dục Qts Australia Đến Thăm Và Làm Việc Với Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Tây Bắc Để Chia Sẻ Về Những Kết Quả Giảng Viên Nhà Trường Đã Đạt Được Khi Theo Học Chương Trình Tiếng Anh Qts English