QTS Training: Chương trình “Đào tạo về du học và hệ thống giáo dục Úc – Các cơ hội tiềm năng cho Agencies mùa Covid-19” đã khép lại trong thành công rực rỡ