Nghe tiếng Anh hoài vẫn không khá lên nổi vì 3 sai lầm nghiêm trọng này