Phát âm tiếng Anh của bạn đã "Chuẩn" chưa?

Phát âm tiếng Anh của bạn chỉ vừa đủ để nghe-hiểu hay thực sự chuẩn như người bản ngữ? Cùng kiểm chứng và nhận ngay đánh giá qua bài kiểm tra dưới đây.

Kết quả bạn nhận được sau bài kiểm tra

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Phân tích chi tiết từng phát âm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kết quả đánh giá tổng quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Chi tiết trình độ phát âm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Đăng ký kiểm tra