“Đánh bại” hàng trăm đối thủ tại vòng: nộp hồ sơ ứng tuyển (phần 1)