CHUYÊN NGÀNH HÀNG KHÔNG – TIẾNG ANH CÀNG GIỎI, LƯƠNG THƯỞNG CÀNG CAO