Bạn sẽ lỗi thời nếu không biết 11 cụm từ tiếng Anh viết tắt này trên mạng xã hội