Giải pháp bù đắp kiến thức và kỹ năng cho các du học sinh tương lai